Hội An Lưu giữ gần 10 nghìn tư liệu Hán nôm

Tính đến nay, Trung tâm Quản lý Di tích Hội An đã thu thập, lưu giữ khoảng 2.200 trang tư liệu gốc, gần 5.000 trang tư liệu copy, 300 bản dập văn bia, 800 bản in từ mộc bản và hơn 60 đạo sắc phong lập thành kho tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử – văn hóa địa phương.

Đây là những tài liệu vô giá, chủ yếu là sắc phong, bằng cấp, đinh bạ, điền bạ, trát văn, gia phả và khế ước đơn khai. Trong đó, sắc phong có niên đại lâu nhất là từ năm Gia Long thứ 2 (năm 1803) bằng vải lụa, viết mực tàu, phong cho Thành Đức Hầu Lý Đại Thành, người xã Minh Hương, Quảng Nam.
* Hơn 20 tỷ đồng khôi phục làng nghề.
Tin từ Phòng Kinh tế Hội An: Đến nay, thành phố đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng khôi phục các làng nghề theo hướng bảo tồn kỹ thuật sản xuất truyền thống, phục vụ du lịch. Trong đó, dự án khôi phục làng gốm Thanh Hà (giai đoạn 2002 – 2007) có tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ đồng, đầu tư vào làng rau Trà Quế 2,9 tỷ đồng, làng mộc Kim Bồng 9,5 tỷ đồng. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng, công tác truyền nghề và hoạt động sản xuất ở 3 làng nghề này đã thực sự khởi sắc; các nghệ nhân và người sản xuất không chỉ nâng cao thu nhập từ sản phẩm làng nghề mà còn có thêm nguồn thu từ việc tổ chức tuyến tham quan du lịch.

Theo Quốc Hải – Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...