Hội An phát hiện 20 bộ gia phả đầu thế kỷ XIX

Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An vừa phát hiện 20 bộ gia phả có niên đại khoảng đầu thế kỷ XIX. Đó là gia phả của các dòng họ tiêu biểu tại phố cổ Hội An như tộc Diệp, Nguyễn Viết… cùng gia phả các tộc Trương, Châu, La được mang từ Trung Quốc sang.
Đây là nguồn tư liệu quan trọng để nghiên cứu về nguồn gốc cư dân Hội An và quá trình di dân, nhập cư của các cộng đồng cư dân Việt, Hoa trong nhiều thế kỷ trước.

Theo Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...

Từ khóa - Tags: ·