Liên Kết

Tạm thời dừng liên kết link, các bạn thông cảm.

– Mời các bạn liên kết với Hoian.Vn

  • Hoian.Vn liên kết với tất cả các Website hoặc các Blog tiếng Việt.
    Nội dung Website, Blog trao đổi, không liên quan đến sex, không liên quan đến vấn đề về chính trị và phù hợp với pháp luật Việt Nam.
  • Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ tại đây và mình sẽ đặt liên kết cho bạn.
  • Các bạn đặt liên kết với code sau:

<a href=”http://hoian.vn”target=”_blank” title=”Hoian.vn Phố cổ Hội An”>Phố cổ Hội An</a>

– Rất vui khi được liên kết với các bạn.
- Các Liên Kết Link HoiAn.Vn Đã Chèn.
- Liên kết bạn bè. Thêm bạn thêm vui.