Quỹ Công Chúa Clause – Hà Lan tài trợ 22 nghìn euro trùng tu di tích

Quỹ Công Chúa Clause – Hà Lan vừa tài trợ 22 nghìn euro để tu bổ nhà sau của di tích kiến trúc số 14 đường Nguyễn Thái Học – Hội An. Với diện tích khoảng 150m2, công trình sẽ trùng tu các hạng mục chính như: nhà sau 2 tầng, nhà cầu nối, sân trời và sân sau. Được biết, Hội An hiện cũng đã thống nhất sử dụng ngân sách thành phố và giao cho Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích lập hồ sơ triển khai trùng tu cả phần nhà trước của di tích để giữ gìn và sử dụng lâu dài.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...