Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo đô thị cổ Hội An

Bảo tồn vững chắc phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Hội An bao gồm bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể; bảo tồn cảnh quan vốn có, môi trường cảnh quan liên hệ.

Những ngôi nhà cổ Hội An

Những ngôi nhà cổ Hội An

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012 – 2025.

Mục tiêu của Quy hoạch là nâng cao và phát huy vai trò cộng đồng trong công cuộc bảo tồn di sản, giáo dục người dân ý thức bảo tồn di sản cộng đồng; hài hòa công tác bảo tồn đô thị và phát triển đô thị mới mang tính chất của một đô thị sinh thái – văn hóa – du lịch.

Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu của một di sản văn hóa thế giới, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam, đáp ứng quy hoạch mới thành phố Hội An, chuẩn bị cơ sở cho những bước phát triển tiếp theo của một đô thị loại II – di sản văn hóa thế giới – thành phố sinh thái – thành phố du lịch.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch gồm: Không gian văn hóa kiến trúc cổ; không gian di sản văn hóa phi vật thể.

5 nội dung quy hoạch đầu tư bảo tồn di sản văn hóa Hội An

Theo Quy hoạch, 5 nội dung quy hoạch đầu tư bảo tồn di sản văn hóa Hội An gồm: 1- Bảo tồn không gian kiến trúc – quy hoạch đô thị cổ; 2- Bảo tồn các công trình cổ, công trình cũ; 3- Tu bổ, tôn tạo khoanh vùng bảo vệ các di tích, di chỉ vùng ven; 4- Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; 5- Bảo tồn, phát huy các giá trị khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

Trong đó, tu bổ, tôn tạo một số bến thuyền ở vị trí thương cảng cũ…, định hướng phát triển giao thông đường sông, biển; phục chế một số thuyền cổ làm cơ sở dịch vụ du lịch, nhằm tạo lại hình ảnh về một cảng thị Hội An xưa sầm uất và trù phú.

Bảo tồn cấp thiết một số công trình vùng ven: Các lò gốm, các nhà cổ, làng cổ, các làng nghề truyền thống, đình, chùa, lăng mộ…; bảo tồn nghề truyền thống bằng cơ sở vật chất (công cụ, cảnh quan…). Mỗi làng nghề tương đương 1 hạng mục trong dự án tổng thể.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...