Các bảo tàng chuyên đề ở phố cổ Hội An chưa được nâng cấp

Các bảo tàng chuyên đề ở phố cổ Hội An chưa được nâng cấp

Thành phố Hội An hiện có sáu bảo tàng chuyên đề đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghiên cứu của du khách và các nhà khoa học. Đưa vào hoạt động từ năm 1997 đến nay, các bảo tàng: Gốm sứ mậu dịch, Lịch sử văn hóa, Văn hóa Sa Huỳnh, Văn hóa dân [...]