Đổi sách cách để chia sẻ tri thức

Đổi sách cách để chia sẻ tri thức

Xen giữa hàng loạt cửa hàng cửa hiệu lộng lẫy của phố cổ, những quầy “Book Exchange” – Đổi sách là điểm tìm đến của nhiều du khách quốc tế. Với họ, những quầy đổi sách là địa chỉ được đánh dấu trong hành trình du lịch khi đến Hội An. Chia sẻ để làm [...]