Hội An 5,5 tỷ đồng xây dựng trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

Hội An 5,5 tỷ đồng xây dựng trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 14/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam họp bàn triển khai kế hoạch xây dựng Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam và Trạm thông tin du khách tại Hội An. Đây là công trình nằm trong Chương trình [...]