Cẩm Thanh – Chịu khát vì không trả tiền “nước thất thoát”?

Cẩm Thanh – Chịu khát vì không trả tiền “nước thất thoát”?

Trong mấy ngày qua, hàng nghìn hộ dân ở xã Cẩm Thanh (TP. Hội An) phải sống trong cảnh “khát” nước sạch vì Nhà máy cấp nước Hội An cắt nước toàn khu vực này. Lọm khọm ra sông xách nước, bà Lê Thị Kìa vừa lê thùng nước vừa than: “Đã mấy ngày rồi, [...]