Hội An: Giới thiệu tiềm năng du lịch trên mạng

Hội An: Giới thiệu tiềm năng du lịch trên mạng

Bà Đinh Thị Thu Thuỷ – Trưởng phòng TM-DL Hội An (Quảng Nam) cho biết: Để tiếp tục quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Hội An đến với du khách, Phòng đang lập kế hoạch giới thiệu trên mạng Internet, đặc biệt là các trang web chuyên đề về du lịch, có uy [...]