Mật độ dân số tại Hội An cao nhất thế giới ?

Mật độ dân số trung bình trên địa bàn Thành phố Hội An là 1.526 người/km2 , theo thống kê đến tháng 4/2009, tại một số khu vực trong phố cổ Hội An có nơi lên đến 1.800 người/km2. Trong khi đó, mật độ dân số ở nước ta hiện chỉ 234 người/km2; tại Trung [...]