Tag archive for ‘múa lân’

Hoài niệm múa thiên cẩu

Hoài niệm múa thiên cẩu

Đầu thế kỷ XX, cứ vào dịp Nguyên tiêu, ngày khai trường, đặc biệt là tết cổ truyền hay trung thu, khắp các con phố nhỏ dài của Hội An râm ran rồi rộn ràng nhịp trống múa thiên cẩu. Hình thức sinh hoạt văn hóa đặc thù của người dân bên sông Hoài, nơi [...]

Hội Tết Trung Thu Kỷ Sử 2009 tại Thành Phố Hội An

Hội Tết Trung Thu Kỷ Sử 2009 tại Thành Phố Hội An

Hội Tết Trung Thu Kỷ Sử 2009 tại Thành Phố Hội An Theo www.hoianoldtown.vn

Đăng ký nhận tin mới qua Email