Đưa dê xuống… biển

Đưa dê xuống… biển

Nuôi dê trên gò, đồi, núi rừng thì không lạ, nhưng nuôi dê ven bờ biển thì chúng tôi mới chỉ thấy có ông Nguyễn Văn Liêm, 43 tuổi, ở phường Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam làm. Ai có lần chạy xe dọc con đường ven biển An Bàng, TP.Hội An, Quảng Nam sẽ [...]