PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙ LAO CHÀM Cơ hội mới, thách thức “cũ”

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙ LAO CHÀM Cơ hội mới, thách thức “cũ”

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020, trong đó có Cù Lao Chàm (Hội An). Cơ hội mở ra, nhưng Cù Lao Chàm vẫn đang đứng trước những thách thức không dễ tháo gỡ. Hòn ngọc giữa biển Cù Lao Chàm (xã đảo [...]