Quang gánh phố cổ Hội An

Quang gánh phố cổ Hội An

Tiếng rao đánh thức miền tâm khảm của người lữ khách đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở quán cóc bên đường. Tiếng rao từ những quang gánh tảo tần mưu sinh tự bao giờ đã trở thành hồn phố cổ Hội An. Quang gánh tảo tần Tám giờ tối, lang thang phố Hội, [...]