Chấn chỉnh ngay những chuyến đò “phong phanh”

Chấn chỉnh ngay những chuyến đò “phong phanh”

Sở GTVT tỉnh Quang Nam vừa có công văn chỉ đạo một số đơn vị trong tỉnh khẩn trương chấn chỉnh hoạt động của các bến đò có nguy cơ rủi ro, mất an toàn mà Báo Dân trí ngày 24/9 đã phản ánh trong bài viết Những chuyến đò “phong phanh”. Công văn số [...]