Hội An trong giấc mơ của tôi

Cuốn bạc đời người sông chảy về trầm tích cuốn hun hút tuổi thơ hoa phố đèn lồng thuyền nâu sóng biếc cuốn em trăng khuya hò khoan tiếng Tây tiếng Tàu lích chích tiếng chim quê hương mùa hè nõn ngọc cuốn sương chiều dớn dác một bờ lau yêu đường hẹp câu thơ [...]