Robinson ở Cù Lao Chàm

Robinson ở Cù Lao Chàm

Hòn đảo nhỏ trơ trọi như một nấm mồ, dưới chân tôi vẫn còn nóng bỏng hơi nắng mặt trời hun đốt còn giữ lại. Trong bóng tối bao trùm và gió lùa ràn rạt, bỗng có tiếng “hú” lên phấn khích của một người bạn: “Dính rồi!”. Vậy là ít ra tối nay mấy [...]