Sắc màu miền di sản ở phố cổ Hội An

Sắc màu miền di sản ở phố cổ Hội An

35 tác phẩm mỹ thuật với chủ đề Sắc màu miền di sản của họa sĩ Vũ Trọng Anh đang được triển lãm tại nhà cổ 62 Bạch Đằng, khu phố cổ Hội An. Đây là triển lãm mở đầu cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng [...]