Tạm lưu giữ các hiện vật Champa cổ tại Bảo tàng Hội An

Tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích Hội An (Quảng Nam), hiện vẫn chưa có hướng xử lý đối với các hiện vật Champa cổ do Trường đại học KHXH&NV Hà Nội phát hiện tại phường Cẩm Phô, TP Hội An.

Các hiện vật này đang được tạm lưu giữ tại Bảo tàng Hội An, chờ các nhà nghiên cứu từ Trường đại học KHXH&NV Hà Nội vào tiếp tục khảo sát.

Sau cuộc khai quật chưa hoàn tất vào năm 1998, đợt khảo sát, khai quật trong hai tuần qua trên diện tích 13,2 m2 tại khu vực ruộng Ðồng Cao, khối phố 1 (phường Cẩm Phô, TP Hội An) đã phát hiện cả trăm hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật gốm với chất liệu thô và mịn, đồ thủy tinh thuộc các loại hình nồi, nắp vung, chén, bình, đĩa…

Theo nhận định của các nhà khảo cổ học trong nước và các chuyên gia Nhật Bản, những hiện vật được phát hiện trong đợt này thuộc niên đại di tích ruộng Ðồng Cao vào khoảng thế kỷ III-IV, thuộc giai đoạn Chăm cổ.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...