Ưu tiên hỗ trợ Hội An phát triển du lịch, trùng tu di tích

Sáng 5-3, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP. Hội An về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải chủ trì.

Theo báo cáo của TP. Hội An, qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ thành phố, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song với nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, kinh tế của địa phương phát triển; cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Giai đoạn 2006-2009, tổng sản phẩm xã hội (GDP) của TP. Hội An tăng 10,35% năm; thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân gần 19%/năm, vượt nghị quyết đề ra; kinh tế dịch vụ – du lịch – thương mại có mức tăng trưởng ổn định và chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển mới; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo TP. Hội An cũng đã đề xuất một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù, đảm bảo cho công tác trùng tu, tôn tạo di tích thường xuyên; đầu tư hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của thành phố.

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của Hội An đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đề ra; đồng thời ủng hộ Hội An tiếp tục phát triển và xây dựng thành phố thành đô thị loại 2 trong nhiệm kỳ tới. Các yêu cầu về phát triển Hội An thành trung tâm du lịch, khai thác hiệu quả thế mạnh phát triển du lịch đi liền với việc làm tốt công tác trùng tu, bảo vệ an toàn quần thể di tích cổ, về cơ chế trùng tu di tích, phát triển hạ tầng khu vực nông thôn, biển đảo, xúc tiến nhanh các dự án hạ tầng mang tính đột phá… đã được tỉnh thống nhất đưa vào chương trình trong những năm tới.

Về công tác Đảng, Thường trực Tỉnh ủy lưu ý thành phố quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thành phố.

Theo Báo Quảng Nam.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...

Từ khóa - Tags: · ·